Heinrich-Böll-Stiftung

SilesiaTopia

pl/de


SilesiaTopia jest polsko-niemieckim projektem artystycznym, poruszającym się na trzech głównych obszarach: wymiany artystycznej, partycypacyjnych imprez artystycznych i wystaw na temat stosunków niemiecko-polskich.

Rdzeniem tematycznym SilesiaTopii jest tabu obejmujące historię sąsiadów, Polski i Niemiec. Myśli przewodnie to: pamięć zbiorowa jako główny filar tożsamości narodowej, przemieszczenie tożsamości na Śląsku, ciągłość czasu i stałość przestrzeni, podwójna egzystencja i podwójne życie śląskich miast, przestrzenie (pustki), odbudowa i reaktywacja zarówno pamięci indywidualnej jak i zbiorowej.

Latem 2012 roku na pierwszym spotkaniu w górnośląskim Zabrzu polskie i niemieckie artystki zapoznały się z polskimi partnerami projektu oraz z miejscem, które zobaczyły poprzez pryzmat swojej dotychczasowej twórczości.

Historyczne punkty odniesienia

Historyczne punkty odniesienia dla europejskiej tożsamości obywateli świata w kontekście Śląska i Berlina to:

1. Niezwykła śląska tolerancja w konfliktach religijnych, Śląsk jak punkt wyjścia do wyzwoleńczej wojny z Napoleonem, powstanie śląskich tkaczy, ciągła migracja zarobkowa do Berlina, wielojęzyczność oraz wielokulturowość Śląska.

Dzięki jej polsko-niemiecko-śląskiej tożsamości i proeuropejskiej orientacji, inicjatorka i dyrektor artystyczny projektu, Karina Schönthaler Pośpiech jest dla artystek zarówno wyzwaniem jak i bodźcem. Jej pragnienie, aby odddać coś Zabrzu-Biskupicom, miejscu swojego pochodzenia, jest także tematem dla artystek w kontekście ich sytuacji rodzinnych oraz skomplikowanych dróg między Berlinem a Śląskiem.

2. Aktywności artystyczne projektu, zarówno wizualne, akustyczne, słowne, dotykowe i interdyscyplinarne jak instalacja, malarstwo, rysunek, grafika, fotografia, film, muzyka, literatura, sztuka konceptualna, światło i przestrzeń, StreetArt są zorientowane na działanie w procesie.

Wspólne artystyczne idee, akcje i projekty SilesiaTopii, jak również utopie oraz pytania, umożliwią spojrzenie na temat stosunków polsko-niemieckich z innej, zaskakująco niepopularnej perspektywy.

3. Pod względem idei, samoświadomości i zobowiązań, grupa artystek SilesiaTopii zorientowana jest na model artystyczny o podejściu do sztuki społecznej, opracowany przez Artura Żmijewskiego:

„Sztuka, tak jak i psychoanaliza, umożliwia ludziom pracę na poziomie nieświadomym, nad tymi problemami, nad którymi nie są jeszcze gotowi pracować świadomie” 1
1. (Artur Żmijewski, Drżące ciała. Rozmowy z artystami, Berlin/Bytom 2010).
Kopalnia Jadwiga, Zabrze
Kopalnia Jadwiga w Zabrzu-Biskupicach (częściowo nieczynna)
Ausstellung in Rondo Stuki Galerie in Katowice
Artystki projektu SilesiaTopia na osiedlu Borsiga w Zabrzu-Biskupicach,
czerwiec 2012 r.
Zabrze-Biskupice, osiedle Borsiga
© SilesiaTopia 2015