Heinrich–Böll–Stiftung

SilesiaTopia

pl/de


2015/2016

Trwają przygotowania do wystawy w Berlinie oraz w Warszawie.


2014

W listopadzie 2014 roku ukazuje się katalog, prezentujący dotychczasowe działania projektu.

Także w listopadzie 2014 roku Fundacja Heinricha Bölla prowadzi wywiad z Kariną Schönthaler Pośpiech o genezie projektu SilesiaTopia:

Wywiad z Kariną Schönthaler Pośpiech, managerką projektu,
która przedstawia ideę projektu.
(więcej na stronie Heinrich Böll Stifftung www.boell.de)

Pod koniec października 2014 roku artystki projektu spotykają się na kolokwium oraz biorą udział w warsztatach w Fundacji Heinricha Bölla w Berlinie. Na spotkaniu tematem przewodnim jest dalszy rozwój poszczególnych projektów, ale także przygotowania planowanych wystaw w Berlinie i Warszawie.
Kulminacją parodniowego zjazdu artystycznego są warsztaty „Wielokulturowa tożsamość a różnorodność" prowadzone przez Claudię Neusüß, na których uczestniczki doświadczają swej biograficznej różnorodności i dyskutują o roli kobiet w Polsce i w Niemczech.

>>> Katalog SilesiatTopia jako plik pdf

Claudia Hajek
Okładka katalogu
>>> download pdf
Wykład „Wielokulturowa tożsamość a różnorodność”..
Wykład „Wielokulturowa tożsamość a różnorodność"


2013

W połowie listopada 2013 roku artystki spotykają się w Berlinie na sesji pod tytułem: „Wizje i utopie europejskiego domu na Śląsku". W ramach tego spotkania Anna Rosenhain-Osowska (z Domu Konferencji w Wannsee) wygłasza wykład na temat historii Śląska i zakładów Borsiga w okresie nazistowskim. Spotkanie jest kontynuowane jako warsztaty biograficzne. W drugiej części sesji Katarzyna Woniak (Centrum Badań Historycznych w Berlinie / PAN) naświetla historię powojenną Śląska na przykładzie pomników opolskiej prowincji.

Warsztaty w Fundacji im. Heinricha Bölla w Berlinie.

We wrześniu 2013 roku SilesiaTopia prezentuje po raz pierwszy powstałe projekty i obiekty. Wystawa zaprojektowana pod opieką kuratorską Małgorzaty Szandały zostaje otwarta 6. września 2013 roku w Galerii Rondo Sztuki w Katowicach. Artystki projektu spędzają parę dni na wspólnym przygotowywaniu i budowie prezentacji, zwiedzają inne wystawy na Śląsku oraz spotykają kuratorów i dyrektorów muzeów.
(więcej o wystawie...)

Wśród gości wernisażu obecni są świadkowie projektu Jani Pietsch, której instalacja opowiada o Żydowskim Domu Dziecka w Zabrzu. Także w pracach Joanny Nowickiej i georgii Krawiec portretowani Ślązacy czy też uczestnicy warsztatów z Biskupic przybyli na otwarcie. Uroczystości towarzyszą utwory muzyczne trębacza Marcina "Cozera" Markiewicza.

W czerwcu 2013 roku członkinie SilesiaTopii wspolnie organizują interdyscyplinarne warsztaty „Ze Śląska do Europy". W formie międzypokoleniowych warsztatów biograficznych z uczniami i ich rodzinami z Zabrza, siedem artystek prowadzi warsztaty projektowe m.in. w przestrzeni publicznej Zabrza, a także w Dzielnicowym Ośrodku Kultury, w dawnej arenie bokserskie oraz w Szkole Podstawowej nr 22 w Zabrzu Biskupicach.

Forma wyrazu w jaki sposób kroczyć śladami własnej biografii jest tu szeroko zakreślona: od śpiewu (zajęcia prowadzone przez Kim Seligsohn), przez Murale (Mona Tusz) czy wytwarzanie masek (Karina Schönthaler-Pośpiech), po cyjanotypię (Ute Lindner), fotografię otworkową (georgia Krawiec) i analogową fotografię portretową (Joanna Nowicka).
(więcej o warsztatach...)

W maju 2013 roku artystki SilesiaTopii spotykają się wraz z Fundacją Heinricha Bölla i pozostałymi partnerami projektu na panelu dyskusyjnym „Trzecia Utopia Górnego Śląska - Artystyczne interwencje. Nowe Szanse w stosunkach polsko-niemieckich we wspólnej Europie". Panel odbywa się w centrum konferencyjnym Fundacji Heinricha Bölla w Berlinie.

Referent Dr. Jarosław Kuczer, historyk i wybitny znawca historii Śląska (Centrum Badań Historycznych w Berlinie / PAN) przedstawia fascynującą historię Śląska, jak też rozwój języka śląskiego od wczesnego średniowiecza po wczesne czasy nowożytne. W rozmowach kuluarowych odbywają się dyskusje o skuteczności roli społeczno-politycznej działań artystycznych, warsztatów i wystaw w tym procesie, jaki może odgrywać przykładowo polsko-niemiecki projekt SilesiaTopia.

W styczniu 2013 roku artystki SilasiaTopii pracują wspólnie w Berlinie, nad koncepcjami, szkicami i projektem oraz spotykają berlińskich partnerów projektu: Fundację Heinricha Bölla oraz Bildungswerk.
Rozmowy w przytulnej siedzibie Bildungswerku z Helmutem Adamaschkiem, kierownikiem tej instytucji są owocne i wskazujące na obustronne korzyści.

Także zaproszenie do Berlina polskich partnerów, kierowniczkę Dzielnicowego Ośrodka Kultury, panią Bożenę Skowronek oraz dyrektora Szkoły Podstawowej Nr. 22 w Zabrzu-Biskupicach, pana Jana Zygmunta okazuje się decydujace dla planowania warsztatów letnich.

Plakat do wyszawy w Rondzie Sztuki, Katowice
Plakat do wystawy w Rondzie Sztuki, Katowice
rtystki w Fundacji im. Heinricha Bölla, Berlin
Artystki w Fundacji im. Heinricha Bölla, Berlin
Boros
Zwidzanie sztuki współczesnej z kolekcji Boros, Berlin


2012

W czerwcu 2012 roku artystki projektu po raz pierwszy wspólnie podróżują na Śląsk.

Zwiedzają Zabrze oraz Zabrze-Biskupice, jak też nieczynne kopalnie węgla kamiennego, huty żelaza i walcownie oraz osiedle Borsiga.

Artystki pogłębiają na miejscu koncepcję projektu, pracują nad szkicami i nowymi pomysłami.

Wiosną 2012 roku część artystek przeprowadza podróże badawcze na Śląsk w ramach przygotowań do spotkania polsko-niemieckiego w lecie.

Przykładowo Ute Lindner udaje się w kwietniu 2012 roku na Dolny Śląsk, gdzie rozwija koncepcję swoich późniejszych cyjanotypii, opowiadających o trzech postaciach kobiet z trzech pokoleń jej rodziny.

W marcu 2012 roku Karina Schönthaler-Pośpiech i Ola Kujawska odwiedzają Zabrze. Także Doris Hinzen-Röhrig z Jani Pietsch jadą na wyprawę badawczą na Śląsk.

Artystki projektu na dworcu w Zabrzu
Artystki projektu na dworcu w Zabrzu.


2011

Niektóre uczestniczki przeprowadzają pierwsze podróże badawcze na Śląsk: w listopadzie 2011 roku podróżują Karina Schönthaler-Pośpiech i Ola Kujawska do Zabrza.

Latem 2011 roku odbywa się w Berlinie pierwsze organizacyjne spotkanie projektu SilesiaTopia w berlińskiej pracowni Kariny Schönthaler-Pośpiech w Schöneberg, na którym obecnych jest 10 polskich i niemieckich artystek. Projekt rozwija się od tego momentu z tygodnia na tydzień a zaangażowane artystki wspólnie tworzą wizję polsko-niemieckiej wymiany w kontekście Ślaska.

Bozywerk, Zabrze-Biskupice
Osiedle Borsiga, Zabrze Biskupice

© SilesiaTopia 2015