Heinrich-Böll-Stiftung

SilesiaTopia

pl/de


Logo Rondo Sztuki in Katoice

Galeria Rondo Sztuki

Rondo im. Gen. Jerzego Ziętka 1
40-121 Katowice
Wystawa 6 – 26 września 2013
Wernisaż: 6 września 2013, godz. 18:00

"Czas jest tym dla kultury pamięci, czym przestrzeń dla ars memoriae. Można nawet zaryzykować tezę, że tak jak sztuka pamięci jest niezbywalnym elementem procesu uczenia się, tak kultura pamięci warunkuje nadzieję i wszelkie planowanie, czyli tworzenie społecznych horyzontów sensu i czasu."
Jan Assmann, Kultura pamięci

Czas i przestrzeń, pamięć i tożsamość – pojęcia na ogół wiązane z ciągłością i jednorodnością okazują się być materiałem splecionym z różnorodnych fragmentów.

Pamięć zbiorowa i własne wspomnienia, mapa mentalna i fizycznie wyznaczone granice, tożsamość narodowa i 'małe ojczyzny', język ojczysty i ten drugi – język obcy… życie śląskich miast okazuje się być życiem wielokrotnym.

Polsko-niemiecki projekt artystyczny SilesiaTopia podejmuje skomplikowany temat tożsamości; splecionej (i splątanej) historii sąsiadujących krajów postrzeganej ze wspólnej, proeuropejskiej perspektywy.

Inicjatorka i dyrektor artystyczny: Karina Schönthaler Pośpiech
Kuratorka: Małgorzata Szandała

Wystawa projektu SilesiaTopia w Galerii Rondo Sztuki w Katowicach
Wystawa projektu SilesiaTopia w Galerii Rondo Sztuki w Katowicach
Realizacja filmu: Katarzyna Łyszkowska


PRESS:

>>> "SilesiaTopia", Małgorzata Szandała, pdf
>>> "Granice wyznaczamy sami", Michalina Wawrzyczek-Klasik; ŚLĄSK - Miesięcznik społeczno-kulturalny, październik 2013, pdf
>>> WYWIAD Z KARINĄ SCHÖNTHALER POŚPIECH, Łukasz Malina "Kocham Biskupice" 2013, pdf

Top

© SilesiaTopia 2015